Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a rövid tájékoztatót, hogy megértse pályázatunk működését! 


 1. A pályázat pontos célja


A pályázat célja, hogy annak az érdekcsoportnak találjunk támogatható tartalmakat, tevékenységeket, embereket, projekteket, találmányokat stb., ahová mi is tartozunk.


Célunk, hogy új kapcsolatokat építsünk ki olyan pályázókkal, akikkel kölcsönösen előnyös, kamatozó együttműködés alakítható ki támogatásra vagy befektetésre is alkalmas tevékenységük felkarolása révén.


Akkor érdemes pályáznia, ha olyan tevékenységet folytat, mely összhangban áll a pályázatban felsorolt támogatásfelhasználási lehetőségekkel. 


 1. A Pályázatok értékelése és elbírálása


A PairDime Kft. az érvényes pályázatokat saját belátása szerint értékeli, tehát szabad mérlegeléssel dönt arról, hogy kit vagy mit talál támogathatónak.


A PairDime Kft. munkatársai megvizsgálják, hogy a beküldött pályázat megfelel-e a pályázati kiírásban meghirdetett pályázati feltételeknek. A PairDime Kft. kizárólag azon pályázatokat támogathatja, amelyeket a rendelkezésére álló adatok alapján érvényesnek és értelmesnek ítél, továbbá amelyeknek céljaival egyetért, megvalósításukat reálisnak találja, és az azokban megjelenő ötletekkel szimpatizál.


Nem árt azonban, ha az igényelt összeg szinkronban áll a pályázó céljaival. Pályázóinkat ezért józan mértékletességre intjük, amikor az adatlapon megjelölik a megpályázott összeget!


A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.


Az érvénytelen pályázatok nem vesznek rész a pályázat elbírálásában.


Érvénytelennek tekintjük a pályázatot például, ha nem a mi könyveinkről, hanem más kiadó könyveiről vagy teljesen más termékről szóló számlát csatoltak a pályázathoz, vagy esetleg egy díjbekérőt.


Tehát mindenképpen a könyveink megvásárlásáról készült számlát kérjük csatolni!   A számlát, akárki is állítja ki, legegyszerűbben úgy lehet felismerni, hogy szerepel rajta a számla felirat. Nekünk mindegy, hogy Ön hol vásárolta meg a könyveinket, viszont sem nyugtát, sem díjbekérőt, sem visszaigazolást nem tudunk elfogadni, csakis a számlát, melyen azonosításra alkalmasan szerepelniük kell a könyvcímeinknek is!


A pairdime.com weboldalunkon a vásárlásnál először díjbekérőt kap, melynek rendezése után az Otp Simple rendszere a lekönyvelés pillanatában kiküldi a számlát.


A számla kiküldése a fizetési rendszerek sebességétől függően eltér, PayPallal történő fizetés esetén pár másodperc, bankkártya esetén több óra, utalásos fizetés esetén pedig akár napokig is eltarthat, mire a Simple rendszere lekönyveli azt.


A számlát tartalmazó e-mailben a megtekintés gombra kattintva jelenik meg a számla, ami szabadon lementhető. 


 1. A pályázat benyújtása


A pályázat kizárólag a pályázati adatlapon, a palyazat@pairdime.com e-mailcímre beküldve vagy annak a pairdime.com oldalán található online verzióján nyújtható be


A PairDime Kft. kizárólag a Pályázat 2020 maximum hatszázezer forint vissza nem térítendő támogatásra pályázati kiírásában és tájékoztatójában leírtaknak megfelelően benyújtott pályázatokat vizsgálja meg, illetve értékeli. A PairDime Kft. nem felel a tévesen, hibásan vagy késedelmesen benyújtott pályázatok figyelmen kívül hagyásáért.


A PairDime Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat beadási határidejét indokolt esetben bármikor megváltoztassa (pl. támogatási keret várható kimerülése esetén).


A pályázat benyújtásakor a pályázati adatlapon és a könyvek megvásárlását igazoló számlán kívül semmilyen okmány másolatát sem kell csatolni, de a támogatási szerződések megkötésekor a támogatott pályázónak egyeztetnie kell az adatai valódiságát a könyvelésünkkel és az ügyvédünkkel.


A pályázók beküldött adatlapjait minden éves elbírálás után töröljük, azokat semmilyen, a pályázaton kívüli egyéb célból sem használjuk fel.

A támogatottak listáján, a támogatásátadási dokumentumokon és a támogatási szerződéseken kívül semmilyen adatot nem tárolunk.

 


 1. Pályázat minimális tartalma

A sikeres pályázathoz elengedhetetlen, hogy pályázata legalább a következő elemeket biztosan tartalmazza:


 1. A pályázó bemutatkozása vagy a kedvezményezett bemutatása.

 2. A pályázó vagy kedvezményezett tevékenységének bemutatása.

 3. Mire használnák a támogatást, és ez miben segítené elő a pályázó tevékenységét?

 4. Miért volna ez jó a pályázónak, a világnak vagy bárkinek?

 


 1. Támogatottak kiértesítése

A támogatottak listáját a pályázatok feldolgozása után a Támogatottak menüpontban közöljük. Ez várhatóan 2021. január végén fog megtörténni, azonban, ha számunkra nagyon értékes pályázat fut be, akkor azt kiemeljük és a pályázóval azonnal megkezdjük az együttműködést!

 


Mindenkit, akit támogatni szeretnénk, e-mailben és postai levél útján is értesítünk.


 1. Támogatások kifizetése 


A támogatás csak érvényes szerződés esetén teljesíthető! Így tehát a kiutalás előtt először megkötjük a támogatási szerződést!


A pályázó elveszíti a támogatási jogosultságát, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva három hónapon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.


A támogatott pályázó a szerződésben vállalja, hogy a támogatása elnyerésétől számított három éven át a PairDime Kft.-től kapott szponzorlogó kihelyezésével feltünteti a támogatás tényét weboldalán, YouTube-csatornáján, közösségi profilján, impresszumán, épületén, filmjében, játékában, plakátjain stb.


A szponzorlogó nem kizárólag a PairDime Kft. logója lehet, hanem bármelyik olyan cégé, aminek internetes marketingjét jelenleg a PairDime Kft. ügyvezetője látja el.


 1. Elszámolás

Mi szinte hihetetlen korrektek és rugalmasak vagyunk azzal, akivel érdemes, de rengeteg negatív dolgot tapasztaltunk már. Az elszámolás szigorúsága teljes mértékben a bizalomtól függ.


Ha egy olyan pályázót támogatunk, aki évek óta mérhető, stabil tevékenységet végez, és erről könnyen hozzáférhető információnk van, akkor szívesen előfinanszírozunk.


Ha a pályázóról semmi pozitív információnk nincs, de az ötletét szeretnénk támogatni, akkor azt csak utótámogatással tudjuk megtenni.

Ebben az esetben a kifizetés feltétele, hogy a támogatott pályázó bemutassa a megvalósult weboldalát vagy az elindított internetes vállalkozását, rendezvények esetén fotókkal vagy videóval, működési támogatás vagy eszközbeszerzés esetén pedig elszámolással (pl. adásvételi szerződéssel, számlával) igazolja, hogy teljesítette a céljaival egybevágó, pályázatában kifejtett ígéreteit.


 1. Kiértékelések és elutasítások 


Sem elutasítást, sem pályázati kiértékelést nem küldünk a pályázóknak, ugyanakkor a támogatottakat értesítjük, és publikáljuk nevüket a Támogatottak menüpontban.


 1. A megfelelő pályázói viselkedés 


A pályázó kötelezi magát arra, hogy tiszteletben tartja a többi pályázó és a PairDime Kft. magán- és üzleti szféráját, nem publikál, nem tesz fel az internetre velük kapcsolatban rágalmazó, sértő, negatív, vagy bármilyen módon is hátrányt okozó megjegyzéseket, különös tekintettel a rasszista, idegenellenes vagy más módon diszkrimináló, pornográf vagy szexuálisan lealacsonyító kijelentésekre, illetve tartalmakra, és tartózkodik mindennemű fenyegetéstől és zaklatástól. 


Tilos más pályázók személyi adatainak felderítése azok kifejezett hozzájárulása nélkül. A PairDime Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a kulturált hangnemet esetlegesen megsértő pályázókat és pályázataikat, e-mailjeiket előzetes figyelmeztetés és válasz nélkül kizárja, illetve törölje.


 1. Kérdések a pályázattal kapcsolatban 


Kérdéseit az info@pairdime.com e-mailen vagy az impresszumban jelzett telefonszámon is felteheti. Viszont, kérem, vegye figyelembe, hogy egyetlen értelmes kérdés mellé akár száz olyan telefonhívás és e-mail is befut, amiben megérdeklődik, hogy macskatápra, bojlerre, biciklire, vegyes trágyára, fűtéskorszerűsítésre, szociális temetésre, abortuszra, porszívóra, fejőgépre, öntözőre vagy 60000 kg csirkeaprólékra mennyi pénzt adunk, ezért sokszor azokra sem marad erőnk, akik teljesen értelmes kérdéssel fordulnának hozzánk.


 


Tavaly körülbelül negyven pályázat érkezett be hozzánk, ehhez képest folyamatosan ömlöttek az e-mailek és a telefonok.


Arra kérünk tehát mindenkit, hogy tényleg csak akkor írjon vagy telefonáljon, ha megértette, hogy ez egy pályázat. 


Itt fontos megjegyezni, hogy a PairDime Kft. senkit sem keres meg, hogy rábeszélje a pályázatán történő indulásra! Tehát bizonyos, hogy sem telefonon, sem e-mailben, sem pedig levélben nem keressük meg ilyen ajánlattal.